Årsmøte 2017-03-16T10:13:36+00:00

Årsmøte  – Løten Fotballklubb

 Dato:             30 Mars 2017

Tid:                Kl. 19.00

Sted:             Kilde Gjestgiveri

 

Saksliste:

1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Årsmeldinger

6. Medlemskontingent og Treningsavgifter 2017

7. Regnskap og budsjett

8. Klubbens nye sportsplan og klubbhåndbok

8. Innkomne forslag

9. Valg

Styret