Lagskasser 2017-10-11T22:24:18+00:00

Lagskasser, ref. Klubbhåndbok pkt. 11.2

Lagskasse

Alle lag har sin egen lagskasse. Pengene i denne kassen tjenes inn fra lagets egne dugnader, ikke fra felles dugnader for hele klubben.
Lagleder holder oversikt over lagkassen, som igjen blir betjent av klubbens kasserer.

Pengene i lagskassene disponeres fritt av laget. Det utbetales ikke penger fra lagskassene med mindre det leveres bilag eller det sendes informasjon om hva pengene skal brukes til / har vært brukt til, til kassereren.  Ved betaling av f eks cuper sendes fakturaen til kasserer som betaler disse igjennom lagkassen.