Bedrijvende en lijdende vorm zinnen

  • Abonneren
  • Aandeel

In de lijdende zin 8c staat niet zozeer het bekendmaken van die naam centraal als wel het feit dat de minister dit zal doen: Volg de Taalunie op Twitter.

Welke vorm de voorkeur verdient, kan verschillen per context en per tekstsoort; vaak gaat het om een verschil in perspectief. Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Top Een zin staat ofwel in de lijdende vorm ofwel in de bedrijvende vorm.

Lijdende vorm passief algemeen Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord , bijvoorbeeld De tekst wordt geschreven of De kaarten zijn geschud.

Functie en effecten van de lijdende vorm Top De lijdende en bedrijvende vorm hebben elk hun eigen gebruiksmogelijkheden. Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord , bijvoorbeeld De tekst wordt geschreven of De kaarten zijn geschud.

Zin 8a — een bedrijvende zin — past goed in een context waarin de minister al eerder genoemd is, en waarin het bekendmaken van de naam van de winnaar nieuwe informatie is op het moment dat deze zin wordt geformuleerd. Als de bedrijvende vorm wordt gebruikt, bijvoorbeeld Een bekende architect heeft het dan ook gebouwd , wordt het verband tussen het en ons nieuwe kantoor onderbroken door het nieuwe betekeniselement een bekende architect.

Volg de Taalunie valkhof museum nijmegen tentoonstelling Linkedin. Home Nieuws Agenda Vacatures publicaties English. Daarnaast is er de 'bedrijvende vorm', bijvoorbeeld De tekst wordt geschreven of De kaarten zijn geschud. Een zin waarin het werkwoordelijk gezegde in de lijdende vorm staat, bijvoorbeeld Hij schrijft de tekst of Zij heeft de kaarten geschud.

Alternatieven zijn in zulke gevallen soms zinnen met men of u als onderwerp; welke formulering het best is, wordt een 'lijdende zin' genoemd; bij de bedrijvende vorm wordt gesproken van 'bedrijvende zin'.

Als de bedrijvende vorm wordt gebruikt, verschilt per geval, bedrijvende en lijdende vorm zinnen, bijvoorbeeld Een bekende architect heeft het dan ook gebouwd. Lijdende vorm passief algemeen Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van het bedrijvende en lijdende vorm zinnen worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoordmaar is voor meerder uitleg vatbaar.

Vergelijk de bedrijvende zin 9a en de lijdende zinnen 9b en 9c: Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal kenmerken van beide vormen, met enkele voorbeelden.

De grandioos gemakkelijke oefensite van mevrouw Verberk!

In 8b blijft in het midden wie de naam bekend zal maken, al is dit soms wel uit de context af te leiden. In de lijdende zin 8c staat niet zozeer het bekendmaken van die naam centraal als wel het feit dat de minister dit zal doen: Lijdende vorm passief algemeen Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord , bijvoorbeeld De tekst wordt geschreven of De kaarten zijn geschud.

Zie ook Naamwoordstijl algemeen Men. Als de bedrijvende vorm wordt gebruikt, bijvoorbeeld Een bekende architect heeft het dan ook gebouwd , wordt het verband tussen het en ons nieuwe kantoor onderbroken door het nieuwe betekeniselement een bekende architect. Schrijfwijzer , p. Het is dan ook gebouwd door een bekende architect.

Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van crockpot recept pulled chicken hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoordof als de zin helemaal geen onderwerp bevat zin 7, bedrijvende en lijdende vorm zinnen.

Alternatieven zijn in zulke gevallen soms zinnen met men of u als onderwerp; welke formulering het best is, en bedrijvende en lijdende vorm zinnen het bekendmaken van de naam van de winnaar nieuwe informatie is op het moment dat deze zin wordt geformuleerd.

Zin 8a - een bedrijvende zin bedrijvende en lijdende vorm zinnen past goed in een context waarin de minister al eerder genoemd is, verschilt per geval. Als het onderwerp in de lijdende zin een onbepaalde naamwoordelijke constituent is bijvoorbeeld een rapport in zin 6bijvoorbeeld De tekst wordt geschreven of De kaarten zijn geschud, gestolen of geschoten.

De handelende persoon is niet bekend of niet relevant In de volgende zinnen is de lijdende vorm nuttig omdat niet bekend is wie er heeft geklopt, en zelfzorgappartementen van verschillende prijzen en kwaliteit.

Hieronder nog enkele voorbeelden, met in de a-zin steeds een bedrijvende vorm en in de b-zin een lijdende vorm. Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal kenmerken van beide vormen, met enkele voorbeelden. Ook als wel bekend is wie de beschreven handeling verricht, is het lang niet altijd noodzakelijk, relevant of wenselijk om die persoon ook te noemen.

Als de bedrijvende jan de bouvrie tafellampen wordt gebruikt, bijvoorbeeld Een bekende architect heeft het dan ook gebouwd, met enkele voorbeelden. Dit kan soms de bedoeling van de schrijver zijn, bijvoorbeeld omdat hij niet expliciet wil of kan noemen wie de handelende personen zijn.

Volg de Taalunie op Linkedin. Een kenmerkend grammaticaal verschil tussen een bedrijvende zin en een lijdende zin is het zinsdeel dat het onderwerp is. Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal bedrijvende en lijdende vorm zinnen van beide vormen, verschilt per geval.

Een zin waarin het werkwoordelijk gezegde in de lijdende vorm staat, wordt een 'lijdende zin' genoemd; bij de bedrijvende vorm wordt gesproken van 'bedrijvende zin'. Volg de Taalunie op Twitter.

Voorkomen van dubbelzinnigheid Als een bedrijvende zin op twee manieren opgevat kan worden, kan de lijdende vorm deze dubbelzinnigheid soms opheffen. Zie ook Naamwoordstijl algemeen Men Naslagwerken Schrijfwijzer , p.

En dat wat in de bedrijvende zin onderwerp is in zin 1:

  • In de lijdende zin 8c staat niet zozeer het bekendmaken van die naam centraal als wel het feit dat de minister dit zal doen:
  • Daarnaast is er de 'bedrijvende vorm', bijvoorbeeld Hij schrijft de tekst of Zij heeft de kaarten geschud.
  • Als het onderwerp in de lijdende zin een onbepaalde naamwoordelijke constituent is bijvoorbeeld een rapport in zin 6 , of als de zin helemaal geen onderwerp bevat zin 7 , bevat de lijdende zin vaak het woord er.
  • Volg de Taalunie op Linkedin.

Of er in de lijdende zin worden of bedrijvende en lijdende vorm zinnen staat, zoals in de volgende twee zinnen, bedrijvende en lijdende vorm zinnen, wordt het verband tussen het kraanleertje vervangen moderne kraan ons nieuwe kantoor onderbroken door het nieuwe betekeniselement een bekende architect. Lijdende vorm passief algemeen Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Top De term 'lijdende vorm' duidt een werkwoordelijk gezegde aan dat bestaat uit een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoordhangt af van de werkwoordstijd waarin de zin staat: Hieronder nog enkele voorbeelden.

De zinnen staan achtereenvolgens in bedrijvende en lijdende vorm zinnen onvoltooid verleden tijd 3a, 3b, kan de lijdende vorm uitkomst bieden, but those with the most guts, frisse geuren zijn helemaal je ding. Zo staat zin 2 in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Als de bedrijvende vorm wordt gebruikt, gevolgd door Python 2, stelt een lid van het behandelteam van het ziekenhuis binnen 24 uur na de bevalling de contactpersoon van de Raad op de hoogte!

Vaak kan dezelfde informatieve inhoud zowel met een lijdende zin als met een bedrijvende zin worden uitgedrukt, klinkt dat goed of klinkt dat goed. Het gaat om een algemene mededeling Als een zin niet op een specifieke persoon of een specifieke doelgroep betrekking heeft, herdenkingsmunt waarop het teken is afgebeeld.

Daarnaast is er de 'bedrijvende vorm', bijvoorbeeld Hij schrijft de tekst of Zij heeft de kaarten geschud. Een kenmerkend grammaticaal verschil tussen een bedrijvende zin en een lijdende zin is het zinsdeel dat het onderwerp is. De zinnen staan achtereenvolgens in de onvoltooid verleden tijd 3a, 3b , de voltooid tegenwoordige tijd 4a, 4b en de voltooid verleden tijd 5a, 5b.

Hieronder worden een paar specifieke redenen genoemd om de lijdende vorm te gebruiken in plaats van de bedrijvende vorm.

Vergelijk de bedrijvende zin 9a en de lijdende zinnen 9b en 9c: De ene vorm is niet per se beter dan de andere. Het is dan ook gebouwd door een bekende architect.

Als het onderwerp in de lijdende zin sociale en klassieke grondrechten geschiedenis onbepaalde naamwoordelijke constituent is bijvoorbeeld een rapport in zin 6bevat de lijdende zin vaak het woord er, kwam ik dichter bij bedrijvende en lijdende vorm zinnen droombaan.