Politiattest 2017-10-11T22:34:53+00:00

Politiattest. Ref. Klubbhåndbok pkt. 14.1

Politiattest

Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere og lagledere. Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Dette bestemte styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) 10. mars 2008.

Innhenting av politiattest:

  • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest
  • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
  • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget
  • Sekretæren har ansvar for at alle har vist sin attest
  • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming
  • Politiattest må vises til klubben hvert 3. år
  • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630
  • Link: Politiattest