Scoringskontrakter gir penger i lagskassa

Klubben har laget scoringskontrakt til alle lag i Løten Fotball.

Nå kan foreldre og andre interesserte gi en sum pr mål som laget scorer. Pengene går til lagskassa.

Det vil være lagleder sin oppgave å få inn kontrakter med underskrift, disse skal leveres kassereren på slutten av sesongen, sammen med  antall mål laget har scoret. Da vil alle kontrakter bli fakturert og overført fortløpende til lagskassene.

Det er derfor viktig at det merkes med hvilket lag som skal støttes.

Dette er kun et tilbud og en mulighet alle  har til å gjøre litt ekstra for laget.

A-laget og Damelaget har egne scoringskontrakter.

Lykke til med sesongen!

Spørsmål rundt dette kan rettes til kassereren vår: Tonje Pettersen, mobil 977 71 568, tkp12@hotmail.no

2017-05-21T20:40:48+00:00