Skader / Forsikringer 2017-10-12T06:59:10+00:00

Forsikringer. Ref. Klubbhåndboka pkt. 14.2

Skader / Forsikringer

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.
For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Det er også mulighet til å tegne utvidet forsikring på barna. Dette må hvert barn tegne selv.

Les flere detaljer om fotballforsikring her.