Trygge rammer 2017-10-11T22:10:52+00:00

Trygge rammer – ref Klubbhåndbok pkt. 6.

6. Trygge rammer

Vi i Løten Fotballklubb bygger all aktivitet på NFFs verdier;  trygghet, glede, respekt og likeverd folkelighet. All aktivitet skal foregå innenfor trygge rammer slik at alle kan få oppleve trygghet i klubben vår. Det betyr at vi skal ha klare holdninger og retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.
Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig for foreldre, trenere, spillere og lagledere. Slik at eventuelle mistanker eller utrygghet skal kunne oppdages og fjernes fra klubben.
Klubben velger ett tema i året som det skal jobbes ekstra med, samt informeres om i alle ledd.

6.1 Årets tema 2017 for Løten Fotball: Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet:I en fotballhverdag vil det medfølge store reisemengder, vi ønsker at dette skal skje på en trygg måte. Klubben setter sikkerheten til alle våre spillere høyt og ønsker derfor at alle foreldre og trenere skal følge våre retningslinjer. Les litt om retningslinjer fra NFF om trafikksikkerhet.

 

6.2 Andre aktuelle tema

Sosiale Medier:   Alle lag kan opprette egen Facebook side og publisere bilder/informasjon der så lenge dette foregår i lukket gruppe. Det skal også utarbeides en avtale mellom klubb og spiller/foresatte der man kan gi fullmakt for at bilder kan publiseres på Løten Fotballklubb sine hovedsider. Det skal respekteres avgjørelser om sosiale medier, og hva det enkelte individ ønsker skal holdes mellom de det gjelder og trener/lagleder.

Seksuelle overgrep og trakassering:   Politiattest er lovpålagt og står mer beskrevet i retningslinjer for trenere.
Løten Fotballklubb har gjort seg kjent med NFF/NIFs veiledning om seksuelle overgrep og trakassering. Disse blir formidlet til trenere og foreldre, samt at styret skal ha en årlig gjennomgang av retningslinjer og oversikt over politiattester. Les NFF/NIFs veiledning    

Doping:    Klubben gjennomfører Antidoping Norges Ren klubbopplegg.
NFF samarbeider med Antidoping Norge, og deres e-læringskurs er gode og nyttige verktøy for å høyne kunnskap og bevissthet om doping. Løten Fotballklubb vil følge opp dette for å få et rent klubb miljø.

Alkohol:   Alkohol hører ikke hjemme i klubben. Klubbens egne policy og retningslinjer skal formidles til trenere og foreldre. NFF sine retningslinjer.

Kampfiksing og spilleavhengighet:     Er ikke noe vi ønsker i klubben. Alle ledd i klubben skal være informert om dette og vi skal ha en beredskapsplan om dette skulle oppstå. NFF sine retningslinjer 

Kosthold og ernæring:   I Løten fotballklubb ønsker vi å sette fokus på kost og ernæring inndelt i to aldersbestemte grupperinger. Det er lagleder sitt ansvar å sette seg inn i, og formidle om sunn kost og ernæring på foreldremøter før hver sesongstart.

  • 6-12 år: Informere om hva slags mat og drikke som er sunt før, under og etter trening/kamp. Hvis barna har et sunt kosthold med riktig næring blir opplevelsen av å være på trening og kamper betydelig mye bedre. Humør, konsentrasjon og restitusjon blir lettere.
  • 13-18 år: I tillegg til det overnevnte skal det nå rettes litt mer fokus på spiseforstyrrelser og forebygging av dette. Vi har alle et ansvar for å se hverandre. Være seg trener, lagleder, foresatt eller lagkamerat. Det kan være ting som ikke blir fanget opp i skolesystemet som kommer mer til syne ved f.eks en treningssituasjon. Det skal være trygt å oppsøke klubben for råd og veiledning ved bekymring eller spørsmål ang dette temaet.
    Klubben skal tilby sunne alternativer til mat og drikke i kiosken. Kioskansvarlig har ansvar for at dette opprettholdes. Hva slags alternativer vi skal i kiosken må vurderes underveis i sesongen.